Polisi Privasi

Polisi Data Peribadi

Berkuatkuasa 15 November 2013, kami, Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd dan syarikat-syarikat bersekutu dengannya (“Karangkraf”) telah menguatkuasakan POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI KARANGKRAF yang selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Di mana POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI KARANGKRAF menyokong kesemua 7 prinsip perlindungan data peribadi :

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

 • Prinsip Am
 • Prinsip Notisdan Pilihan
 • Prinsip Penzahiran
 • Prinsip Keselamatan
 • Prinsip Penyimpanan
 • Prinsip Integriti Data
 • Prinsip Akses

Di bawah ini adalah dokumen POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI KARANGKRAF:

Kami komited untuk melindungi Data Peribadi semua pelanggan yang kami berurusan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi ini, sila hubungi kami menerusi pegawai kami seperti di bawah:

Jawatan: Eksekutif Pangkalan Data Audiens dan MyKraf (Audience & MyKraf Database Executive)
Telefon: +603 5101 7388 antara 9.00 pagi - 5.00 petang, Isnin - Jumaat.

Anda juga boleh berhubung menerusi email kami di [email protected].

Penggunaan Tapak

Dengan menggunakan laman web kami dan mengirimkan maklumat sebagai pengguna berdaftar, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda oleh karangkrafmall.com, dan dalam keadaan tertentu untuk kami berkongsi data tersebut dengan pihak ketiga sesuai dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Kami mungkin mengumpulkan maklumat dari anda semasa anda menggunakan atau mengakses Perkhidmatan, seperti ketika anda:

 • Daftar untuk akaun;
 • Buat pembelian;
 • Lengkapkan tinjauan atau berikan maklum balas kepada kami;
 • Berkomunikasi dengan kami
 • Untuk meningkatkan kandungan dan ciri Perkhidmatan atau mengembangkan Perkhidmatan baru; atau
 • Untuk memberitahu anda mengenai fitur dan penawaran baru dari Perkhidmatan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada potongan harga, acara, menunjukkan berita mengenai Perkhidmatan, produk dan / atau tawaran istimewa kami.

Maklumat yang anda berikan terus kepada kami mungkin menyangkut anda atau orang lain dan termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Nama
 • Alamat emel
 • Alamat rumah atau perniagaan
 • Nama pengguna dan kata laluan yang dikaitkan dengan akaun anda
 • Nombor telefon
 • Tarikh lahir
 • Alamat pengebilan, alamat penghantaran

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi kata laluan anda. Sekiranya anda menggunakan komputer awam, sila log keluar sebelum keluar untuk mengelakkan pendedahan maklumat peribadi.

Cookies

Kami menggunakan cookies dan piksel penjejakan untuk membolehkan kami menawarkan perkhidmatan terbaik kepada anda. Selain itu, data dapat dikumpulkan dan dinilai untuk tujuan statistik untuk mengoptimumkan laman web kami dan untuk tujuan pemasaran dalam talian.

Harap maklum bahawa anda boleh mengubah tetapan anda untuk memberitahu anda ketika cookies sedang disiapkan atau diperbaharui, atau untuk menyekat cookies sama sekali. Sila baca bahagian "Bantuan" pada penyemak imbas anda untuk maklumat lebih lanjut (mis., Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox; atau Apple Safari). Anda juga dapat menguruskan penggunaan teknologi Flash, termasuk cookies dan objek penyimpanan tempatan dengan alat pengurusan Flash yang tersedia di laman web Adobe. Harap maklum bahawa dengan menyekat mana-mana atau semua cookies, anda mungkin tidak memiliki akses ke ciri atau penawaran Perkhidmatan tertentu.

Semakan Terma dan Syarat

Laman web boleh mengubah Syarat ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini halaman ini. Sila lawati halaman ini dari semasa ke semasa untuk mengkaji Syarat yang paling terkini kerana ia mengikat anda. Ketentuan tertentu dari Syarat ini boleh digantikan oleh pemberitahuan undang-undang atau syarat yang dinyatakan dengan jelas yang dipaparkan pada halaman tertentu di laman ini

Pembuangan Akaun

Kami komited untuk menyediakan khidmat terbaik untuk pengguna berdaftar. Sekiranya anda memerlukan khidmat untuk membuang maklumat peribadi dan akaun di karangkrafmall.com, sila hubungi kami di [email protected]. Proses akan mengambil 5-10 hari bekerja.

Free Shipping

Free Shipping

For order above RM150
(Peninsular Malaysia only)

Worldwide Shipping

Worldwide Shipping

Order with us with reasonable postage charge

VIP Card

VIP Card

Be our VIP member to get 20% off